ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"

Адрес: Кыргызская Республика,Ошская обл.,Кара-Сууйский р-н,Жоошский а/а,с. Кызыл-Сарай, улица Ысакова Сабыркан, 8

Математика сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
1- июнь, Балдарды коргоо куну!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кош бол менин бакчам!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
9- май, Жениш куну!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Даярдоо топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Даярдоо топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Эрте мененки денени чыноо конугуусу!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Айлана чойро менен таанышуу!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Нооруз майрамы!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Туу куну!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Калпак куну

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Апа жана мен!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Музыка сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Ата Мекенди коргоо куну!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Эне тил куну!

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Энелер мектеби

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кенже топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Жаны жылдык концерт

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Жаны жылдык концерт

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Даярдоо топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Ата энелер мектеби

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кенже топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Даярдоо топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кенже топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Математика сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Комокчу чарба

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Комокчу чарба

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Комокчу чарба

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кошумча болмо

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Ата-энелер менен иштоо

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Орто топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Даярдоо топ

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Эрте мененки конугуулор

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Мамлекеттик ишембилик

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Улуттук тил майрамы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Тарбиялык саат

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Тарбиялык саат

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Эгемендуулук куну

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Демоорчулор менен иш алып баруу

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Музыка сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кыргыздын улуттук оюндары

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Музыка сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сүрөт сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Кыргыздын улуттук оюндары

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Айлана чойро менен таанышуу

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Музыка сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Дене тарбия сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Корком адабият сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Айлана чойро менен таанышуу сабагы.

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Сурот сабагы

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Селенай мектепке чейинки билим беруу мекемеси

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
Селенай мектепке чейинки билим беруу мекемеси

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"
"Селенай" мектепке чейинки билим беруу уюму.

ДОО Дошкольная образовательная организация "Селенай"

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика