Автор: ДОО Дошкольная образовательная организация "Татына" 29 Май 2023 ж. 11:05

"Татына" мектепке чейинки билим берүү уюму жөнүндө кыскача маалымат

"Татына" МЧББУда бүтүрүү кечеси өткөрүлдү.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика