СШ Средняя школа №15 имени "С.Айни"

Адрес: Кыргызская Республика,Баткенская обл.,Кадамжайский р-н,Уч-Коргонский а/а,с. Калача, улица Р.Мамазияева 1, без номер

Автор: СШ Средняя школа №15 имени "С.Айни" 24 Ноябрь 2022 ж. 20:30

Улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү

С.Айни атындагы орто мектебинде " Улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө" улуттук программасынын негизинде кыздарга кол өнөрчүлүгү, чеберчилиги боюнча, уул балдарга устачылык боюнча көргөзмөлөр бурчу уюштурулду. Окуучулар аларды турмушта туура пайдаланууга тарбияланышты. Бул көргөзмө технология мугалими Исаков Р, сүрөт мугалими Муйдинов К.  жана эмгек мугалими Ахмадалиева Г. тарабынан уюштурулду.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика