ДОО Детский сад "Бал-Береке"

Адрес: Кыргызская Республика,Ошская обл.,Кара-Сууйский р-н,Сарайский а/а,с. Конурат, улица Маматжан Тешебаев, 1

Автор: ДОО Детский сад "Бал-Береке" 24 Ноябрь 2022 ж. 18:54

Президенттин уллуттук нарк боюнча чыккан жарлыгынын негизинде бакчада Манасчылар конкурсу откорулду

Бала бакчада президенттин уллук нарк боюнча жарлыгынын негизинде бакчада Манасчылар конкурсу откорулуп сыйлыктар тапшырылды.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика