СШ Средняя школа №15 имени "С.Айни"

Адрес: Кыргызская Республика,Баткенская обл.,Кадамжайский р-н,Уч-Коргонский а/а,с. Калача, улица Р.Мамазияева 1, без номер

Автор: СШ Средняя школа №15 имени "С.Айни" 4 Ноябрь 2022 ж. 21:35

Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы.

Бүгүн С.Айни атындагы орто мектебинде "Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып билүү жана жеке өнүгүү"  курсунун сабактары өткөрүлдү. Бүгүнкү тема "Ишараттар аркылуу билем", "Өзүмдү суроолор аркылуу тааныйм". Мугалимдер сабакка кызыгуу менен активдүү катышышты.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика