СПУЗ Каракольский медицинский колледж им. академика И. Ахунбаева

Адрес: Кыргызская Республика,Иссык-Кульская обл.,г. Каракол, улица Абдрахманова Ж., 119

Юрист

Көрүлдү: 428

Бош орундар түрү: жарым күндүк Категория: юрист Жарыяланган күн: 16 Июнь 2022 ж.

Академик И.Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинде юрист ордуна вакансия бар.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика