СПУЗ Каракольский медицинский колледж им. академика И. Ахунбаева

Адрес: Кыргызская Республика,Иссык-Кульская обл.,г. Каракол, улица Абдрахманова Ж., 119

Жогорку билими бар медициналык кызматкерлер

Көрүлдү: 400

Бош орундар түрү: толук убакыт Категория: МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ Жарыяланган күн: 16 Июнь 2022 ж.

Академик И.Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжине хирургия, фармация жана ОСД сабагынан бере турган жогорку билими бар медициналык кызматкерлерине вакансия бар. Жана дагы врач-лаборант жана врач-инфекционист керек

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика