НПО Профессиональный лицей № 40 имени Мааданбека Барашова

Адрес: Нарын облусу, Ак-Талаа району, Баетов аыйлы, К. Мырзалымбеков көчөсү №12

Биздин окуу жайга окутуучулар керек

Көрүлдү: 287

Бош орундар түрү: толук убакыт Категория: Преподаватели Жарыяланган күн: 27 Июнь 2022 ж.

Биздин окуу жай:

Мааданбек Барашов атындагы №40-кесиптик лицейи -  жалпы билим жана кесиптик билим алууга баардык тиешелүү заманбап жабдыктар менен жабдылган жана мамлекеттик стандарттын талабына жараша сапаттуу башталгыч кесиптик билим берүүгө ар дайым эшигибиз ачык. Биздин окуу жайга төмөндөгү кесиптер боюнча окутуучулар керек.

Эгер сиз төмөндөгү кесиптин чебери болсоңуз, билимиңиздин келечеккке арнагыңыз келсе анда биз сизди күтөбүз.

 • Мугалим - Электргаз ширетүүчү  кесибине - 3 жыл (окуу мөөнөтү) жана 10 ай (окуу мөөнөтү)
 • Мугалим - Тигүүчү, тигүү жабдууларынын оператору кесибине - 10 ай (окуу мөөнөтү)
 • Мугалим - Ашпозчу - 10 ай (окуу мөөнөтү)
 • Мугалим - Автомеханик - 10 ай (окуу мөөнөтү)
 • Мугалим - Мал чарба өндүрүшүнүн устаты (фермер) - 10 ай (окуу мөөнөтү)


Милдеттери:

 • өзүнүн педагогдук билимин жана устаттыгын тынымсыз өркүндөтүү;
 • окуучулардын ар намысын жана кадыр-баркын урматтоо;
 • окуучуларды өз ара түшүнүшүү, тынчтык, элдердин ортосундагы ынтымак рухунда аң-сезимдүү турмушка даярдоо;
 • окуучулардын жекече чыгармачылык  жөндөмүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.


Талаптар:

 • Стресске чыдамдуулук
 • Командада иштей билүү
 • Тактык
 • Жоопкерчилик


Шарттары:

 • квалификациялык жогорулатуу
 • ай сайын туруктуу эмгек акы
 • инновациялык көнүмдөрдү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика