НПО Профессиональный лицей № 67

Адрес: село Гульча

Тажрыйбалуу врач-педиатр керек
23 Июнь 2022 ж.

<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong>Г</strong><strong>үлч</strong><strong>ө айылындагы Жумаш Раимкулов атындагы № 67 кесиптик лицей&nbsp;&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong>бош орундарга конкурс жарыялайт:</strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Врач &ndash; педиатр&nbsp; ( 1 штаттык бирдик)</span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong>Квалификациялык талаптар:</strong></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Билими жогорку</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Иш стажы жана тажрыйбасы</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Кесиптик компетенттүүлүгү</span></span></li> </ol> <p style="margin-left:72px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong>Билгичтиги:</strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Жогору турган жетекчилердин тапшырмалырын сапаттуу аткаруу, документтерди,&nbsp;</span></span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">маалыматтарды,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Окуучулардын&nbsp; кайрылууларын кароо жана медициналык жардам көрсөтүү</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Окуучулардын ден-соолугун график боюнча кароодон өткөрүү</span></span></li> <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Кесиптик лицей боюнча санитардык-гигиеналык талаптарды көзөмөлдөө</span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

Empoyer: НПО Профессиональный лицей № 67

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика